แพ็กเกจงานหมั้น
รายละเอียดแพ็กเกจงานหมั้น
Windsor Suites Managed by Accor
2 Reviews
ดูเพิ่มเติม 10 ภาพShape
แพ็กเกจ
1.พิธีหมั้น และยกน้ำชา (สำหรับ 30 ท่าน)
฿24,999
พุ่มดอกไม้ตกแต่งบนเวที 1 คู่ (Flower Stand)
ป้ายชื่อบ่าว-สาวบนเวที
จัดสถานที่แบบ Theater สำหรับ 30 ที่นั่ง
พานพร้อมผ้ารองพานสำหรับใส่ขันหมาก
โซฟาสำหรับประธานในพิธี และโซฟาสำหรับพิธีหมั้น
พานใส่แหวนหมั้น 1 คู่ / ชุดยกน้ำชาพร้อมชาจีน
อาหารว่างสำหรับ 30 ท่าน (เครื่องดื่มน้าอัดลม กาแฟ หรือ ชา พร้อมขนม 2 รายการ)
ถ้าจำนวนแขกมากกว่า 30 ท่าน สามารถเพิ่มอาหารว่างได้ในราคา 450 บาทต่อท่าน
2.พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ (สำหรับ 30 ท่าน)
฿29,999
พุ่มดอกไม่ตกแต่งบนเวที 1 คู่ (Flower Stand)
ป้ายชื่อบ่าว-สาว บนเวที
จัดสถานที่แบบ Theater สำหรับ 30 ที่นั่ง
โต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป เชิงเทียน แจกันดอกไม้
พวงมาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
พานใส่แหวนหมั้น 1 คู่
ชุดตั่งรดน้ำ พร้อมพานพุ่มรองรับน้ำสังข์
อาหารว่างสำหรับ 30 ท่าน (เครื่องดื่มน้ำอัดลม กาแฟ หรือ ชา พร้อมขนม 2 รายการ)
แป้งเจิม น้ำมนต์ สายสิญจน์มงคล ในพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์ ทางโรงแรมฯ จัดเตรียมให้
ถ้าจำนวนแขกมากกว่า 30 ท่าน สามารถเพิ่มอาหารว่างได้ในราคา 450 บาทต่อท่าน
3.พิธีหมั้น พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีสงฆ์ (สำหรับ 50 ท่าน)
฿49,999
พุ่มดอกไม้ตกแต่งบนเวที 1 คู่
ชุดโต้ะหมู่บูชา พระพุทธมนต์ เชิงเทียน พร้อมแจกันดอกไม้ 1 คู่
ป้ายชื่อบ่าว-สาวบนเวที
ของใช้ต่างๆ สำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธี (ชุดชาจีน สายสิญจน์ ขันน้ำมนต์ เทียนน้ำมนต์ ฯลฯ)
จัดสถานที่แบบ Theater สำหรับ 30 ท่าน
พานใสแหวนหมั้น 1 คู่
พวงมาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
ชุดตั่งรดน้ำ พร้อมพานพุ่มรองรับน้ำสังข์
โซฟาสำหรับประธานในพิธี
จัดที่นั่งอาสนะสำหรับพระสงฆ์
อาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ 9 รูป 1 มื้อ
อาหารว่างสำหรับ 50 ท่าน (เครื่องดื่มน้ำอัดลม กาแฟ หรือชา พร้อมขนม 2 รายการ)
สิ่งที่ทางเจ้าภาพต้องเตรียมมาเอง :
ของถวายพระ (สังฆทาน ดอกไม้ถวายพระ)
ปัจจัยใส่ซอง มอบให้พระสงฆ์ทั้ง 9 รูป
ผู้นำพิธีทางศาสนา (มัคนายก)
ทางเจ้าภาพต้องนิมนต์พระมาเอง
ในกรณีที่จะให้ทางโรงแรมฯ นิมนต์พระต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายพาหนะในการนิมนต์พระ (รถรับ-ส่ง) ราคา 3,000 บาท
ถ้าจำนวนแขกมากกว่า 50 ท่าน สามารถเพิ่มอาหารว่างได้ในราคา 450 บาทต่อท่าน
หมายเหตุ
กรณีมีขันหมากทางเจ้าภาพนำมาเอง
รายละเอียดงานหมั้นฉบับเต็ม
Engagement Package1.pdf
Engagement Package2.pdf
Windsor Suites Managed by Accor
2 Reviews