เข้าสู่ระบบสำเร็จ
ออกจากระบบสำเร็จ
บทความ
ข้อดี-ข้อเสีย จดทะเบียนสมรส vs ไม่จด แบบไหนดีกว่ากัน ?

ข้อดี-ข้อเสีย จดทะเบียนสมรส vs ไม่จด แบบไหนดีกว่ากัน ?

โดย SabuyWedding
2,480 Views · 31 ต.ค. 2023
ข้อดี-ข้อเสีย จดทะเบียนสมรส vs ไม่จด แบบไหนดีกว่ากัน ?

       เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันหลายคู่จริง ๆ ค่ะว่า หลังจากแต่งงานแล้วจะจดทะเบียนสมรสดีไหม ? บ้างก็ว่าดี บ้างก็ว่าไม่ดี จึงตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจดทะเบียนสมรสหรือเปล่า SabuyWedding จึงชวนมาไขข้อข้องใจ รวมถึงบอกข้อดีและข้อเสียของการจดและไม่จดทะเบียนสมรส ว่าสรุปแล้วแบบไหนดีกว่ากัน

 

ไขข้อข้องใจ จะแต่งงานทั้งที จดทะเบียนดีหรือเปล่านะ  

       แม้การแต่งงานจะเป็นการประกาศให้คนทั่วไปรับรู้ทางประเพณีว่าทั้งคู่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้ว แต่ในทางกฎหมาย หากยังไม่จดทะเบียนสมรสก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน การจดทะเบียนสมรสทำให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นหรือมือที่สามเข้ามายุ่งกับคู่สมรสของเราในทางชู้สาว โดยสามารถใช้สิทธิ์ในการฟ้องเรียกค่าทดแทนได้ แต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนก็จะไม่ได้สิทธิ์นั้นถึงแม้ว่าจะมาก่อนก็ตาม  

       ขณะเดียวกัน การจดทะเบียนสมรสเป็นก้าวแรกของการเป็นสามีภรรยาที่ได้รับการรับรองจากกฎหมาย สามีและภรรยานั้นก็มีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน ซึ่งก็จะต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายอุปการะเลี้ยงดูกันตามอัตภาพ ตลอดจนร่วมกันดูแลทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันระหว่างสมรส

 

 ข้อดี-ข้อเสีย จดทะเบียนสมรส vs ไม่จด แบบไหนดีกว่ากัน ?

 

ข้อดี - ข้อเสียของการจดทะเบียนสมรส

       ใครที่ยังรู้สึกลังเลว่าจะจดทะเบียนสมรสดีมั้ย เราลองมาดูข้อดีและข้อเสียของการจดทะเบียนสมรสกันก่อนค่ะ

 

ข้อดี

-สามี - ภรรยาต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะหาเลี้ยงฝ่ายเดียว หรือช่วยกันหาเลี้ยงกันและกัน

-ฝ่ายหญิงมีสิทธิ์ในการใช้นามสกุลของสามี หรือจะไม่ใช้ก็ได้

-ถ้าฝ่ายหญิงเป็นชาวต่างชาติ มีสิทธิ์ขอถือสัญชาติไทยตามสามีได้ถ้าต้องการ

-มีสิทธิ์จัดการทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส หรือที่เราเรียกว่าสินสมรสร่วมกัน

-มีสิทธิ์ได้รับมรดก หากอีกฝ่ายเสียชีวิต

-มีสิทธิ์รับเงินจากทางราชการหรือนายจ้าง เช่น กรณีที่คู่สมรสตายเพราะปฏิบัติหน้าที่ (บำเหน็จตกทอด) หรือ การรับเงินสงเคราะห์บุตรตามกฎหมายแรงงาน

-มีสิทธิ์ฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายจากคนที่ทำให้คู่สมรสเสียชีวิต

-สามารถหึงหวงคู่สมรสของตัวเองได้ตามกฎหมาย และหากพบว่าคู่สมรสมีชู้ ก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้ทั้งจากคู่สมรสและชู้ได้

-บุตรมีฐานะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถใช้นามสกุลพ่อได้ สมัครเข้าเรียนได้ และรับมรดกจากผู้เป็นพ่อได้ ซึ่งตามกฎหมายบุตรเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของแม่อยู่แล้ว

-ได้รับการลดหย่อนค่าภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี

-สามี - ภรรยาที่ทำความผิดระหว่างกัน ไม่ต้องรับโทษทางกฎหมาย

-สามีหรือภรรยาฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ทำร้ายคู่สมรสของตัวเองได้ คือฟ้องแทนเจ้าตัวได้

ข้อเสีย

-การจัดการทรัพย์สินจะยุ่งยากเพราะเป็นสินสมรส จะซื้อ จะขาย จะปล่อยเช่า หรือจะยกหนี้ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายด้วย

-เงินที่เราหามาได้ ไม่ว่าจะเงินเดือน โบนัส เงินพิเศษ หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วก็ถือว่าเป็นสินสมรส

-ถ้ามีหนี้ก่อนสมรสจะถือว่าเป็นหนี้ใครหนี้มัน แต่ถ้าเงินส่วนตัวไม่พอใช้หนี้ (เช่น เงินมรดกที่ได้ก่อนจดทะเบียน) เจ้าหนี้ก็สามารถยึดสินสมรสได้ แต่ยึดได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของสินสมรส

-ถ้ามีหนี้หลังจดทะเบียนสมรส ต้องนำสินสมรสมาใช้หนี้ และเจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องสามีหรือภรรยาเพื่อนำทั้งสินส่วนตัวและสินสมรสมาใช้หนี้ได้ ไม่ว่าอีกฝ่ายจะรับรู้การสร้างหนี้หรือไม่ก็ตาม

 

 ข้อดี-ข้อเสีย จดทะเบียนสมรส vs ไม่จด แบบไหนดีกว่ากัน ?
 ข้อดี-ข้อเสีย จดทะเบียนสมรส vs ไม่จด แบบไหนดีกว่ากัน ?

 

ข้อดี - ข้อเสียของการไม่จดทะเบียนสมรส

       ทราบข้อดี-ข้อเสียของการจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ลองมาเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการไม่จดทะเบียนสมรสกันว่ามีอะไรบ้าง

 

ข้อดี

-จัดการทรัพย์สินง่าย เงินใครเงินมัน ไม่มีสินสมรส

-ไม่ต้องช่วยอีกฝ่ายใช้หนี้  

-หากต้องเลิกรา ก็เลิกได้เลย ไม่ยุ่งยาก

ข้อเสีย

-แทบไม่มีสิทธิ์อะไรในทรัพย์สินของคู่สมรสเลย รวมถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ด้านการเงิน เช่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของคู่สมรส, สิทธิ์ได้รับเงินประกัน ยกเว้นแต่คู่สมรสทำพินัยกรรมทิ้งไว้  

-หากมีลูก จะยุ่งยากเรื่องเอกสารการรับรองบุตร

-ภรรยาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าอุปการะบุตรจากสามี

-หากอีกฝ่ายนอกใจก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าจะจากคู่สมรสหรือจากชู้

-เรียกร้องค่าเสียหายทั้งจากรัฐ นายจ้าง หรือคู่กรณีไม่ได้ หากอีกฝ่ายเสียชีวิต

-ทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนกันไม่ได้ ฟ้องร้องคู่กรณีแทนกันไม่ได้

 

       การจดทะเบียนสมรสมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หลัก ๆ เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่ต้องใช้ร่วมกัน แต่ข้อดีทางกฎหมายมีมากกว่าการไม่จดทะเบียนสมรสอย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้นลองพิจารณากันให้ดี ๆ แล้วค่อยตัดสินใจร่วมกันว่าจะจดทะเบียนสมรสดีไหม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : chandislaw.com, justicechannel.org, wealthmeup.com, bangkokassets.com

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Credits

แชร์บทความนี้ไปที่

บทความที่เกี่ยวข้อง
อยากได้ไอเดียเพิ่ม? ลองดูบทความอื่นๆ สิคะ
Wedding Updates
เก็บตกงานแต่ง แก๊ป ชนกสุดา บรรยากาศชื่นมื่น คนบันเทิงร่วมยินดีคับคั่ง
โดย SabuyWedding
607 Views · 04 ก.ย. 2023
Slide 1 of 33
คัดลอกลิงค์สำเร็จ
รวมไอเดียแต่งงานและร้านค้าคุณภาพ
ติดตามเราได้ที่
สำหรับผู้ใช้งาน
รวมสินค้า&บริการสถานที่แต่งงานรวมไอเดียบทความ
ติดตามเราได้ที่
ติดต่อทีมงาน Sabuy Wedding
© 2020 SabuyWedding All rights reserved.