เข้าสู่ระบบสำเร็จ
ออกจากระบบสำเร็จ
สถานที่แต่งงาน
Thavorn Beach Village Resort & Spa
Thavorn Beach Village Resort & Spa
สถานที่จัดงาน

Thavorn Beach Village Resort & Spa

รับโปรโมชั่นและข่าวสารอัพเดทจากร้านนี้ก่อนใคร
5.0 · 1 รีวิว
สถานที่จัดงาน

Thavorn Beach Village Resort & Spa

5.0 · 1 รีวิว
รับโปรโมชั่นและข่าวสารอัพเดทจากร้านนี้ก่อนใคร
ติดต่อร้านค้า
ดูแพ็กเกจ
สำหรับสมาชิก SabuyWedding ดูรายละเอียดแพ็กเกจได้เลย
รายการแพ็กเกจ
Slide 1 of 13
  • แพ็กเกจงานฉลอง
    01 - Wedding Packages.pdf
  • แพ็กเกจงานฉลอง
    01 - THAI_Wedding Packages.pdf
  • แพ็กเกจงานฉลอง
    02 - Extra Services.pdf

รูปภาพ

(9 รูปภาพ)
Thavorn Beach Village Resort & Spa
Thavorn Beach Village Resort & Spa
Thavorn Beach Village Resort & Spa
Thavorn Beach Village Resort & Spa
Thavorn Beach Village Resort & Spa
Thavorn Beach Village Resort & Spa
Thavorn Beach Village Resort & Spa
Thavorn Beach Village Resort & Spa
Thavorn Beach Village Resort & Spa
เต็ม 5.0
ดูแพ็กเกจสถานที่จัดงาน
สำหรับสมาชิก SabuyWedding ดูรายละเอียดแพ็กเกจได้เลย
รายการแพ็กเกจ
แพ็กเกจงานฉลอง
01 - Wedding Packages.pdf
แพ็กเกจงานฉลอง
01 - THAI_Wedding Packages.pdf
แพ็กเกจงานฉลอง
02 - Extra Services.pdf
แพ็กเกจงานฉลอง
02 - THAI_Extra Services.pdf
แพ็กเกจงานฉลอง
03 - Wedding Event Menu.pdf
แพ็กเกจงานฉลอง
03 - THAI_Wedding Event Menu.pdf
แพ็กเกจงานฉลอง
04 - Wine list.pdf
แพ็กเกจงานฉลอง
05 - Event Floor Plan & Venue.pdf
แพ็กเกจงานฉลอง
05 - THAI_Event Floor Plan & Venue.pdf
แพ็กเกจงานฉลอง
06 - Event Schedule.pdf
แพ็กเกจงานฉลอง
06 - THAI_Event Schedule.pdf
แพ็กเกจงานฉลอง
07 - Hotel Presentation.pdf
แพ็กเกจงานฉลอง
08 - Payment & Cancellation Policies.pdf