AUBEShape Copy 5
แพ็กเกจงานหมั้น
รายละเอียดแพ็กเกจงานหมั้น
AUBE
3 Reviews
แพ็กเกจ
1.พิธีหมั้นไทย
฿200,000
- โต๊ะและชุดรดน้ำสังข์ <รวมในค่าบริการสถานที่>
- อาสนะพระ 9 รูป <รวมในค่าบริการสถานที่>
- ชุดโต๊ะหมู่บูชา <รวมในค่าบริการสถานที่>
- น้ำมนต์ แป้งเจิม สายมงคล <ไม่คิดค่าใช้จ่าย>
- บริการนิมนต์พระสงฆ์ <ไม่คิดค่าใช้จ่าย>
- ชุดโซฟา โต๊ะกลาง และพรม <รวมในค่าบริการสถานที่>
- เก้าอี้เเขก 100 ตัว <รวมในค่าบริการสถานที่>
2.พิธียกน้ำชา
฿200,000
- ชุดน้ำชาและถ้วยน้ำชา 20 ถ้วย <รวมในค่าบริการสถานที่>
- ชุดโซฟา โต๊ะกลาง และพรม <รวมในค่าบริการสถานที่>
- เก้าอี้เเขก 100 ตัว <รวมในค่าบริการสถานที่>
รายละเอียดงานหมั้นฉบับเต็ม
Information & Price 2020.pdf