แพ็กเกจงานหมั้น
รายละเอียดแพ็กเกจงานหมั้น
Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
2 Reviews
แพ็กเกจ
1.พิธีพระสงฆ์
฿25,000
-ห้องจัดงานพิธีพระสงฆ์
-ชุดพระสงฆ์
เวทีสำหรับพิธีพระสงฆ์ พร้อมอาสนะพนักพิง 9 ชุด
ภัตราหารแบบไทย 9 ชุด
ขันน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมกำคาประพรมน้ำ
-ชุดโต๊ะหมู่บูชา
พระพุทธรูป (พระประธาน)
แจกันดอกไม้ 2 จุด
เทียนพร้อมเชิงเทียน 2 จุด
สายสิญจน์
ชุดกรวดนำ
2.พิธีหมั้นแบบไทย
฿90,000
-ห้องจัดงานพิธีพระสงฆ์
-ชุดพิธีหมั้นแบบไทย
เวทีสำหรับพิธีหมันพร้อมชุดโซฟา
แท่นดอกไม้ตกแต่งเวที 2 แท่น
ป้ายชื่อบ่าว-สาว บนเวที
พานดอกไม้สำหรับวางแหวนหมั้น 2 พาน
ช่อดอกไม้ หรือ มาลัยข้อพระกร สำหรับรับตัวเจ้าสาว
-ชุดหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร
ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
มงคลแฝด
ชุดพานหอยสังข์ พร้อมพานใส่น้ำสังข์
แป้งเจิม
มาลัยคล้องคอบ่าว-สาว 1 คู่
พานดอกไม้รับน้ำพระพุทธมนต์ 1 คู่
-ชุดโต๊ะหมู่บูชา
พระพุทธรูป (พระประธาน)
แจกันดอกไม้ 2 จุด
ธูปและกระถางธูป
เทียนพร้อมเชิงเทียน 2 จุด
-ที่นั่งสำหรับแขก 70 ท่าน
-ชา กาแฟ และอาหารว่างสำหรับแขก 70 ท่าน
-จำนวนแขกเพิ่มเติมจาก 70 ท่าน คิดค่าใช้จ่ายราคา 700 บาท/ท่าน
3.พิธีหมั้นแบบจีน
฿80,000
-ห้องจัดงานพิธี
-ชุดหมั้นแบบจีน
เวทีสำหรับพิธีหมั้นพร้อมชุดโซฟา
แท่นดอกไม้ตกแต่งเวที 2 แท่น
ป้ายชื่อบ่าว-สาว บนเวที
พานดอกไม้สำหรับวางแหวนหมั้น 2 พาน
ช่อดอกไม้สำหรับรับตัวเจ้าสาว
ชุดยกน้ำชา กาน้ำชาและถ้วยชา
-ที่นั่งสำหรับแขก 70 ท่าน
-ชา กาแฟ และอาหารว่างสำหรับแขก 70 ท่าน
-จำนวนแขกเพิ่มเติมจาก 70 ท่าน คิดค่าใช้จ่ายราคา 700 บาท/ท่าน
4.พิธีพระสงฆ์ (THE GARDEN AT SURAWONGSE)
฿48,000
-ห้องจัดงานพิธีพระสงฆ์
-ชุดพระสงฆ์
เวทีสำหรับพิธีพระสงฆ์ พร้อมอาสนะพนักพิง 9 ชุด
ภัตราหารแบบไทย 9 ชุด
ขันน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมกำคาประพรมน้ำ
-ชุดโต๊ะหมู่บูชา
พระพุทธรูป (พระประธาน)
แจกันดอกไม้ 2 จุด
เทียนพร้อมเชิงเทียน 2 จุด
สายสิญจน์
ชุดกรวดนำ
-ชา, กาแฟ, และน้ำผลไม้
-อาหารเช้าสําหรับ แขก 30 ท่าน เลือก 1 อย่าง (ข้าวต้มปลา / โจ๊กหมู / เกี๊ยวน้ำ)
-จํานวนแขกเพิ่มเติมจาก 30 ท่าน คิดค่าใช ้จ่าย ราคา 300 บาท ต่อท่าน
5.พิธีหมั้นแบบไทย (THE GARDEN AT SURAWONGSE)
฿158,000
-ห้องจัดงานพิธีพระสงฆ์
-ชุดพิธีหมั้นแบบไทย
เวทีสำหรับพิธีหมันพร้อมชุดโซฟา
แท่นดอกไม้ตกแต่งเวที 2 แท่น
ป้ายชื่อบ่าว-สาว บนเวที
พานดอกไม้สำหรับวางแหวนหมั้น 2 พาน
ช่อดอกไม้ หรือ มาลัยข้อพระกร สำหรับรับตัวเจ้าสาว
-ชุดหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร
ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
มงคลแฝด
ชุดพานหอยสังข์ พร้อมพานใส่น้ำสังข์
แป้งเจิม
มาลัยคล้องคอบ่าว-สาว 1 คู่
พานดอกไม้รับน้ำพระพุทธมนต์ 1 คู่
-ชุดโต๊ะหมู่บูชา
พระพุทธรูป (พระประธาน)
แจกันดอกไม้ 2 จุด
ธูปและกระถางธูป
เทียนพร้อมเชิงเทียน 2 จุด
-ที่นั่งสำหรับแขก 100 ท่าน
-ชา กาแฟ และอาหารว่างสำหรับแขก 100 ท่าน
-จำนวนแขกเพิ่มเติมจาก 100 ท่าน คิดค่าใช้จ่ายราคา 1000 บาท/ท่าน
6.พิธีหมั้นแบบจีน(THE GARDEN AT SURAWONGSE)
฿148,000
-ห้องจัดงานพิธี
-ชุดหมั้นแบบจีน
เวทีสำหรับพิธีหมั้นพร้อมชุดโซฟา
แท่นดอกไม้ตกแต่งเวที 2 แท่น
ป้ายชื่อบ่าว-สาว บนเวที
พานดอกไม้สำหรับวางแหวนหมั้น 2 พาน
ช่อดอกไม้สำหรับรับตัวเจ้าสาว
ชุดยกน้ำชา กาน้ำชาและถ้วยชา
-ที่นั่งสำหรับแขก 100 ท่าน
-ชา กาแฟ และอาหารว่างสำหรับแขก 100 ท่าน
-จำนวนแขกเพิ่มเติมจาก 100 ท่าน คิดค่าใช้จ่ายราคา 1000 บาท/ท่าน
รายละเอียดงานหมั้นฉบับเต็ม
Wedding Package - Bangkok Marriott Hotel The Surawongse-1.pdf
Chinese Engagement Tea Ceremony Package Yao Restaurant-compressed.pdf
Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
2 Reviews