Icon
Page 1
Icon
Shape
Shape Copy 5
Clear All
Icon
user (1)
เมนู
Shape Copy 5
แพ็กเกจงานหมั้น
รายละเอียดแพ็กเกจงานหมั้น
Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
1 Reviews
แพ็กเกจ
1.พิธีพระสงฆ์
฿25,000
-ห้องจัดงานพิธีพระสงฆ์
-ชุดพระสงฆ์
เวทีสำหรับพิธีพระสงฆ์
ภัตราหารแบบไทย 9 ชุด
อาสนะพนักพิง 9 ชุด
ขันน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมกำคาประพรมน้ำ
-ชุดโต๊ะหมู่บูชา
พระพุทธรูป (พระประธาน)
แจกันดอกไม้ 2 จุด
ธูปและกระถางธูป
เทียนพร้อมเชิงเทียน 2 จุด
สายสิญจน์
ชุดกรวดนำ
2.พิธีหมั้นแบบไทย
฿90,000
-ห้องจัดงานพิธีพระสงฆ์
-ชุดพิธีหมั้นแบบไทย
เวทีสำหรับพิธีหมันพร้อมชุดโซฟา
แท่นดอกไม้ตกแต่งเวที 2 แท่น
ป้ายชื่อบ่าว-สาว บนเวที
พานดอกไม้สำหรับวางแหวนหมั้น 2 พาน
ช่อดอกไม้ หรือ มาลัยข้อพระกร สำหรับรับตัวเจ้าสาว
-ชุดหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร
-ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
มงคลแฝด
ชุดพานหอยสังข์ พร้อมพานใส่น้ำสังข์
แป้งเจิม
มาลัยคล้องคอบ่าว-สาว 1 คู่
พานดอกไม้รับน้ำพระพุทธมนต์ 1 คู่
-ชุดโต๊ะหมู่บูชา
พระพุทธรูป (พระประธาน)
แจกันดอกไม้ 2 จุด
ธูปและกระถางธูป
เทียนพร้อมเชิงเทียน 2 จุด
สายสิญจน์
ชุดกรวดน้ำ
-ที่นั่งสำหรับแขก 70 ท่าน
-ชา กาแฟ และอาหารว่างสำหรับแขก 70 ท่าน
-จำนวนแขกเพิ่มเติมจาก 70 ท่าน คิดค่าใช้จ่ายราคา 700 บาท/ท่าน
3.พิธีหมันแบบจีน
฿80,000
-ห้องจัดงานพิธี
-ชุดหมั้นแบบจีน
เวทีสำหรับพิธีหมั้นพร้อมชุดโซฟา
แท่นดอกไม้ตกแต่งเวที 2 แท่น
ป้ายชื่อบ่าว-สาว บนเวที
พานดอกไม้สำหรับวางแหวนหมั้น 2 พาน
ช่อดอกไม้สำหรับรับตัวเจ้าสาว
ชุดยกน้ำชา กาน้ำชาและถ้วยชา
-ที่นั่งสำหรับแขก 70 ท่าน
-ชา กาแฟ และอาหารว่างสำหรับแขก 70 ท่าน
-จำนวนแขกเพิ่มเติมจาก 70 ท่าน คิดค่าใช้จ่ายราคา 700 บาท/ท่าน
Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
1 Reviews