แพ็กเกจงานหมั้น
รายละเอียดแพ็กเกจงานหมั้น
Chatrium Hotel Riverside Bangkok
18 Reviews
แพ็กเกจ
1.พิธีหมั้น
฿30,000
- ห้องจัดเลี้ยง พร้อมดอกไม้ตกแต่งระดับมาตรฐานและดอกไม้ประดับบนเวที 1 คู่
- ช่อดอกไม้เจ้าสาว 1 ช่อ พร้อมดอกไม้ติดเสื้อ สำหรับผู้ใหญ่ 6 ช่อ
- พานแหวนหมั้น 2 พาน
- ชื่อ บ่าว-สาว ประดับบนเวที
- ระบบแสงและเสียงระดับมาตรฐาน
2.พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
฿30,000
- ห้องจัดเลี้ยง พร้อมดอกไม้ตกแต่งระดับมาตรฐานและดอกไม้ประดับบนเวที 1 คู่
- ช่อดอกไม้เจ้าสาว 1 ช่อ พร้อมดอกไม้ติดเสื้อสำหรับผู้ใหญ่ 6 ช่อ
- โต๊ะหมู่บูชาและชุดหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
- พวงมาลัยบ่าวสาว 1 คู่
- ชื่อ บ่าว-สาว ประดับบนเวที
- ระบบแสงและเสียงระดับมาตรฐาน
3.พิธียกน้ำชา
฿30,000
- ห้องจัดเลี้ยง พร้อมดอกไม้ตกแต่งระดับมาตรฐานและดอกไม้ประดับบนเวที 1 คู่
- ช่อดอกไม้เจ้าสาว 1 ช่อ พร้อมดอกไม้ติดเสื้อสำหรับผู้ใหญ่ 6 ช่อ
- ชุดน้ำชาสำหรับทำพิธี
- ชื่อ บ่าว-สาว ประดับบนเวที
- ระบบแสงและเสียงระดับมาตรฐาน
4.พิธีสงฆ์
฿50,000
- ห้องจัดเลี้ยง พร้อมดอกไม้ตกแต่งระดับมาตรฐานและดอกไม้ประดับบนเวที 1 คู่
- ช่อดอกไมเจ้าส้าว 1 ช่อ พร้อมดอกไม้ติดเสื้อสำหรับผู้ใหญ่ 6 ช่อ
- นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมชุด อาสนะสา หรับพระสงฆ์โต๊ะหมู่บูชา พร้อมชุดดอกไม้ธูปเทียน
- ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป ฉันท์เช้าหรือเพล
- ชื่อบ่าว-สาว ประดับบนเวที
- ระบบเสียงและไมโครโฟน ระดับมาตรฐาน
5.พิธีแบบตะวันตก
฿40,000
- ห้องจัดเลี้ยง พร้อมดอกไม้ตกแต่งระดับมาตรฐานและดอกไม้ประดับบนเวที 1 คู่
- ช่อดอกไมเจ้าสาว 1 ช่อ พร้อมดอกไม้ติดเสื้อสำหรับผู้ใหญ่ 6 ช่อ
- เวทีและแท่นพิธีการแบบตะวันตก
- ชื่อบ่าว-สาว ประดับบนเวที
- ดอกไม้ประดับทางเดิน 3 คู่
- ตะกร้ากลีบดอกไม้ 2 ตะกร้า
- ระบบเสียงและไมโครโฟน ระดับมาตรฐาน
หมายเหตุ
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
รายละเอียดงานหมั้นฉบับเต็ม
Pre-Wedding Ceremonies.pdf
Pre-Wedding Menu.pdf
Chatrium Hotel Riverside Bangkok
18 Reviews