แพ็กเกจงานหมั้น
รายละเอียดแพ็กเกจงานหมั้น
Le Meridien Chiang Rai Resort
0 Reviews
แพ็กเกจ
1.พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ หรือ พิธีผูกข้อมือแบบล้านนา TRADITIONAL THAI OR LANNA CEREMONY
฿45,000
พานต้นกล้วย,พานต้นอ้อย,ธูปเทียนแพ,พานเงินสด,สินสอด,พานแหวนแต่งงาน,ขนมมงคล 9 อย่าง มงคลแฝด,มาลัยมงคล,ชุดรดน้ำสังข์,ชุดโต๊ะประกอบพิธี,สแตนดอกไม้ตกแต่ง 2 สแตนด์
Banana Tree Tray,Sugarcane Tray,Josss stick+Candle,Dowry Tray,Wedding Rings Tray,09 Auspicious Wedding Desserts,Nuptial Good Luck Thread,Ceremony Table
2.พิธีสงฆ์ MONK CEREMORY
฿20,000
สถานที่จัดพิธีสงฆ์พร้อมตกแต่ง
รถตู้รับส่งพระสงฆ์พื้นที่บริการภายในเมืองเชียงราย/เครื่องสังฆทาน อาสนะ เวทีและเครื่องเสียงสำหรับพระ 9 รูป พร้อมมัคนายก/อาหารเพลที่ห้องอาหารเลทเทส เรซิพีสำหรับพระ 9 รูป พร้อมมัคนายก
Buddha Prayer setup with flowers. Round trip transfer for Monks in Commuter Van within city limits. Merit Offering,seating & stage setup and AV for 9 monks and 1 master of ceremony. Monk Food post ceremony at Latest Recipe for 9 monks and 1 master of ceremony.
3.พิธีแบบตะวันตก WESTERN CEREMONY
฿35,000
ซุ้มโค้งดอกไม้สำหรับทำพิธี 1 ซุ้ม, ช่อดอกไม้ติดเก้าอี้ 10 ช่อ, สแตนด์ดอกไม้ประดับทางเดิน 6 สแตนด์ ตะกร้ากลับกุหลาบ 2 ตะกร้า, ช่อดอกไม้สำหรับเจ้าสาว,ช่อดอกไม้สำหรับเพื่อนเจ้าสาว 2 ช่อ,ตกแต่งโต๊ะจดทะเบียน
01 Flower Archway,10 Chair Corsages,06 Flower Stands, 02 Flower Baskets for Flower Girls Bridal bouquet, 02 Bouquets for Bridesmaids,Table Decoratiion for Signing of Marriage Certiflcate
4.พิธียกน้ำชา CHINESE CEREMONY
฿30,000
พานขนมมงคล,พานผลไม้มงคล,ชุดน้ำชาทำพิธี,ขนมบัวลอย สำหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว พานเงินสด สินสอด, พานแหวนแต่งงาน,สแตนด์ดอกไม้ตกแต่ง 2 สแตนด์
Chinese Wedding Dessert Tray, Chinese Wedding Fruits Tray,Tea Set for Ceremony Wedding Dessert for bride and groom,Dowry Tray. Wedding Ring Tray, 02 Flower Stands.
รายละเอียดงานหมั้นฉบับเต็ม
Wedding Sales Flyer_งานหมั้น.jpg
Le Meridien Chiang Rai Resort
0 Reviews