Icon
Page 1
Icon
Shape
Shape Copy 5
Clear All
Icon
user (1)
เมนู
Shape Copy 5

Narai Hotel

1 รีวิว
ขอแพ็กเกจ
ติดต่อได้ที่
ห้องจัดเลี้ยง
Narai Ballroom
ค็อกเทลสูงสุด
900 ท่าน
โต๊ะจีนสูงสุด
580 ท่าน
บุฟเฟ่ต์สูงสุด
450 ท่าน
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
180,000 บาท
รัตนะโกสินทร์และห้องสุโขทัย
ค็อกเทลสูงสุด
400 ท่าน
โต๊ะจีนสูงสุด
350 ท่าน
บุฟเฟ่ต์สูงสุด
300 ท่าน
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
180,000 บาท
ลักษมี
ค็อกเทลสูงสุด
900 ท่าน
โต๊ะจีนสูงสุด
600 ท่าน
บุฟเฟ่ต์สูงสุด
500 ท่าน
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
180,000 บาท
user
ไม่มีรีวิว
Page 1
รวมไอเดียแต่งงานและร้านค้าคุณภาพ
Copyright @2010-2017 SabuyWedding
Page 1
รวมไอเดียแต่งงานและร้านค้าคุณภาพ
Copyright @2010-2017 SabuyWedding