แพ็กเกจงานหมั้น
รายละเอียดแพ็กเกจงานหมั้น
The Grand Fourwings Convention Hotel
3 Reviews
ดูเพิ่มเติม 2 ภาพShape
แพ็กเกจ
1.พิธีสงฆ์ + หมั้น + รดน้ำสังข์ /แขก 50 ท่าน
฿60,000
- อาหารว่าง 3 รายการ พร้อม ชา/กาแฟ/โอวัลติน
- ซุ้มเกี๊ยวน้ำกุ้ง หรือ บัวลอยจีน
- เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม
- ช่อดอกไม้ประดับเสื้อ 6 ช่อ
- ดอกไม้แต่งเวที 2 พุ่ม
- ดอกไม้ประดับโต๊ะลงทะเบียน
- ช่อดอกไม้เจ้าสาว 1 ช่อ
- ข้อความประดับเวที
- พวงมาลัย บ่าวสาว
- จัดสถานที่แบบ Theatre สำหรับ 50 ที่นั่ง
- สถานที่เก็บตัวเจ้าสาว
- ชุดตั่งรดน้ำพร้อมดอกไม้พานรองน้ำสังข์
- แป้งเจิมพร้อมสายมงคล
- ชุดอาสนะสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป
- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมดอกไม้ธูปเทียน
- อาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป
- อาหารพระพุทธ 1 ชุด
- ดอกไม้ธูปเทียนสำหรับถวายพระสงฆ์ 9 รูป
- อุปกรณ์สงฆ์ ที่กรวดน้ำ ขันน้ำมนต์ ที่พรมน้ำมนต์ กระโถน
2.พิธีหมั้น + รดน้ำสังข์ /แขก 50 ท่าน
฿50,000
- อาหารว่าง 3 รายการ พร้อม ชา/กาแฟ/โอวัลติน
- ซุ้มเกี๊ยวน้ำกุ้ง หรือ บัวลอยจีน
- เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม
- ช่อดอกไม้ประดับเสื้อ 6 ช่อ
- ดอกไม้แต่งเวที 2 พุ่ม
- ดอกไม้ประดับโต๊ะลงทะเบียน
- ช่อดอกไม้เจ้าสาว 1 ช่อ
- ข้อความประดับเวที
- พวงมาลัย บ่าวสาว
- จัดสถานที่แบบ Theatre สำหรับ 50 ที่นั่ง
- สถานที่เก็บตัวเจ้าสาว
- ชุดตั่งรดน้ำพร้อมดอกไม้พานรองน้ำสังข์
- แป้งเจิมพร้อมสายมงคล
3.พิธีหมั้น /แขก 50 ท่าน
฿40,000
- อาหารว่าง 3 รายการ พร้อม ชา/กาแฟ/โอวัลติน
- ซุ้มเกี๊ยวน้ำกุ้ง หรือ บัวลอยจีน
- เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม
- ช่อดอกไม้ประดับเสื้อ 6 ช่อ
- ดอกไม้แต่งเวที 2 พุ่ม
- ดอกไม้ประดับโต๊ะลงทะเบียน
- ช่อดอกไม้เจ้าสาว 1 ช่อ
- ข้อความประดับเวที
- จัดสถานที่แบบ Theatre สำหรับ 50 ที่นั่ง
- สถานที่เก็บตัวเจ้าสาว
4.พิธีสงฆ์
฿12,000
- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมดอกไม้ธูปเทียน
- อาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป
- อาหารพระพุทธ 1 ชุด
- ดอกไม้ธูปเทียนสำหรับถวายพระสงฆ์ 9 รูป
- ชุดอาสนะสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป
- อุปกรณ์สงฆ์ ที่กรวดน้ำ ขันน้ำมนต์ ที่พรมน้ำมนต์ กระโถน
- จัดสถานที่แบบ Theatre สำหรับ 30 ที่นั่ง
หมายเหตุ
- จำนวนแขกเกินจาก 50 ท่าน สามารถเพิ่มอาหารว่างได้ ท่านละ 500 บาทสุทธิ
รายละเอียดงานหมั้นฉบับเต็ม
Wedding&Engagement Package (pdf.io).pdf
The Grand Fourwings Convention Hotel
3 Reviews