Villa De BuaShape Copy 5
แพ็กเกจงานหมั้น
รายละเอียดแพ็กเกจงานหมั้น
Villa De Bua
14 Reviews
แพ็กเกจ
1.พิธีเช้า
฿89,900
พิธีสงฆ์
1. โต๊ะหมู่บูชาครบชุด
2. ชุดอาสนะสงฆ์ครบชุด สายสิญจน์ ดอกไม้ ธูปเทียนบูชาพระพุทธและถวายพระสงฆ์ 9 ชุด
3. ชุดขันข้าวพร้อมทัพพี ของตักบาตร คาว-หวาน
4. นิมนต์และรับส่งพระสงฆ์
พิธีแห่ขันหมาก-สู่ขอสวมแหวน
1. ชุดพานขันหมากดอกไม้สด (7 พาน ต้นกล้วย 2 ต้น ต้นอ้อย 2 ต้น)
2. ดอกไม้ประดับจุดทําพิธี
3. ป้ายชื่อบ่าว-สาว
4. ช่อบูเก้เจ้าสาว
5. ข้าวตอกดอกไม้ สําหรับผู่ใหญ่โปรยอวยพร
6. ผ้าห่อเงิน-ทอง สําหรับช่วงพิธีการดูสินสอด
พิธีรดนํ้าสังข์
1. ตั่งรดนํ้าและอุปกรณ์
2. พานดอกไม้สดรองน้ําสังข์
3. มาลัยคล้องคอบ่าว-สาว
4. พานสายมงคลแฝด
5. ดอกไม้ประดับจุดทําพิธี
ชุดอาหารคาวหวาน
1. อาหารสําหรับพระสงฆ์ 9 รูป*
2. คอฟฟี่เบรกพร้อมเครื่องดื่ม (ของว่าง 2 รายการ, ชา-กาแฟ, นํ้าดื่ม-นํ้าแข็ง) สําหรับ 50 ท่าน**
* อาหารพระสงฆ์ จัดเป็นขันโตก เพิ่ม 100 บาท/รูป
** หากต้องการเพิ่มคอฟฟี่เบรก ท่านละ 95 บาท
รายละเอียดงานหมั้นฉบับเต็ม
Proposal_2020.pdf