Icon
Page 1
Icon
Shape
Shape Copy 5
Clear All
Icon
user (1)
เมนู
Shape Copy 5
บทความShape Copy 5
พานขันหมากพื้นฐานในงานแต่ง
Sabuywedding, Line, Add Friend

พานขันหมากพื้นฐานในงานแต่ง

เผยแพร่เมื่อ 17 July 2015
68,292 views

       พานขันหมากงานแต่ง แต่ละชื่อมีลักษณะอย่างไร เรื่องที่ควรรู้ไว้ ผู้ใหญ่พูดถึงจะได้เข้าใจ แถมรู้สึกไว้ใจให้คุณจัดการอะไร ๆ ในงานแต่งงานได้อย่างหายห่วง

      1. พานขันหมากเอก เป็นพานบรรจุของมงคล ที่ประกอบด้วยหมาก พลู ใบเงิน ใบทอง ใบนาก ถุงเงินถุงทองบรรจุธัญพืชมงคล ที่งอกงามง่าย เช่น ถั่วเขียว งา ข้าวเปลือก ข้าวตอก ดอกไม้  เรียกว่ามงคลเพียบ โดยเมื่อเปิดกรวยมา จะเจอของมงคลจัดเรียงอยู่ดังรูปค่ะ

พานขันหมาก,พานขันหมากเอก พานขันหมากพื้นฐานในงานแต่ง
         2.พานสินสอด ถ้ามองจากภายนอก รูปร่างลักษณะจะดูคล้ายขันหมากเอก เนื่องจากมีกรวยครอบไว้ แต่เมื่อเปิดออกมาภายใน พานสินสอดจะมีที่ว่าง สำหรับใส่เงินทองของมีค่า โดยสามารถมีหลายพานได้ ตามปริมาณสินสอด บางบ้านอาจจะแยกเป็นพานใส่เงิน พานใส่เครื่องทอง เครื่องเพชร พานใส่โฉนดค่ะ

พานขันหมาก,พานสินสอด พานขันหมากพื้นฐานในงานแต่ง 
       3. พานแหวนหมั้น มักจะมีลักษณะส่งให้กล่องแหวนแต่งงานเด่น โดยในช่วงเดินขบวนขันหมาก จะวางมาเฉพาะแหวนแต่งงานที่ใช้หมั้นเจ้าสาว ส่วนแหวนแต่งงานของเจ้าบ่าว จะนำออกมาวางคู่กัน เมื่อเข้ามาในห้องพิธีหมั้นแล้ว

พานขันหมาก,พานแหวนหมั้น,แหวนแต่งงาน พานขันหมากพื้นฐานในงานแต่ง 
       4. พานเชิญขันหมาก เป็นพานที่ญาติผู้หญิงของฝ่ายเจ้าสาว ใช้ถือออกมาต้อนรับขบวนขันหมาก จุดสังเกตุง่ายๆ คือมีมวนหมากพลูอยู่ด้วย

พานขันหมาก,พานเชิญขันหมาก พานขันหมากพื้นฐานในงานแต่งพานขันหมาก,พานเชิญขันหมาก พานขันหมากพื้นฐานในงานแต่ง
        5. พานไหว้ผู้ใหญ่ จุดสังเกตง่ายๆ คือ มีกรวยแหลมด้านบน และมีเทียนแพอยู่ในพานขันหมาก เป็นพานที่เจ้าบ่าวถือตอนร่วมเดินในขบวนขันหมาก

พานขันหมาก,พานไหว้ผู้ใหญ่ พานขันหมากพื้นฐานในงานแต่ง

          จบพานขันหมานหลักๆ ในพิธีแต่งงานแบบไทย ส่วนพานขันหมากเพิ่มเติมมาเพื่อความเป็นมงคล ได้แก่ พานขนมมงคล 9 อย่าง พานผลไม้มงคล (กล้วย ส้มโอ มะพร้าว) ต้นกล้วยต้นอ้อย *ขอบคุณข้อมูลจากร้านสุพรรณิการ์

 

Group 8Related Posts
ดูเพิ่มShape
Group 10หาสินค้าและบริการ
See allShape Copy 5