เข้าสู่ระบบสำเร็จ
ออกจากระบบสำเร็จ
สถานที่แต่งงาน
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
สถานที่จัดงาน

Grand Richmond Stylish Convention Hotel

รับโปรโมชั่นและข่าวสารอัพเดทจากร้านนี้ก่อนใคร
0.0 · 0 รีวิว
สถานที่จัดงาน

Grand Richmond Stylish Convention Hotel

0.0 · 0 รีวิว
รับโปรโมชั่นและข่าวสารอัพเดทจากร้านนี้ก่อนใคร
ติดต่อร้านค้า
ดูแพ็กเกจ
สำหรับสมาชิก SabuyWedding ดูรายละเอียดแพ็กเกจได้เลย
รายการแพ็กเกจ
Slide 1 of 29
  • แพ็กเกจงานฉลอง
    Engagement & Thai Wedding Ceramony 120,000.jpg
  • แพ็กเกจงานฉลอง
    RM Compilmentary Offer.jpg
  • แพ็กเกจงานฉลอง
    Price List of Wedding.jpg

รูปภาพ

(21 รูปภาพ)
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
Grand Richmond Stylish Convention Hotel
เต็ม 5.0
ดูแพ็กเกจสถานที่จัดงาน
สำหรับสมาชิก SabuyWedding ดูรายละเอียดแพ็กเกจได้เลย
รายการแพ็กเกจ
แพ็กเกจงานฉลอง
Engagement & Thai Wedding Ceramony 120,000.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
RM Compilmentary Offer.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Price List of Wedding.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Chinese Menu Premier I @16000 Baht per table.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Chinese Menu Premier II @16000 Baht per table.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Chinese Menu Premier III @16000 Baht per table.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Chinese Menu Superior I @14000 Baht per table.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Chinese Menu Superior II @14000 Baht per table.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Chinese Menu Superior III @14000 Baht per table.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Cocktail Menu Premier I @1400 Baht per person.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Cocktail Menu Premier II @1400 Baht per person.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Cocktail Menu Premier III @1400 Baht per person.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Cocktail Menu Superior I @1200 Baht per person.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Cocktail Menu Superior II @1200 Baht per person.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Cocktail Menu Superior III @1200 Baht per person.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
International Buffet Menu Premier I @1600 Baht (2).jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
International Buffet Menu Premier I @1600 Baht (1).jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
International Buffet Menu Premier I @1600 Baht (3).jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
International Buffet Menu Premier II @1600 Baht (1).jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
International Buffet Menu Premier II @1600 Baht (2).jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
International Buffet Menu Premier III @1600 Baht (2).jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
International Buffet Menu Superior I @1400 Baht (1).jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
International Buffet Menu Superior I @1400 Baht (2).jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
International Buffet Menu Superior II @1400 Baht (1).jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
International Buffet Menu Superior II @1400 Baht (2).jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
International Buffet Menu Superior III @1400 Baht (2).jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
International Buffet Menu Premier III @1600 Baht (3).jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Thai Wedding Ceramony & Tea Ceramony 100,000.jpg
แพ็กเกจงานฉลอง
Miscellaneous Wedding Offer.jpg