Narai HotelShape Copy 5
แพ็กเกจงานหมั้น
รายละเอียดแพ็กเกจงานหมั้น
Narai Hotel
1 Reviews
แพ็กเกจ
1.พิธีหมั้นและพิธียกน้ำชา (สำหรับ 30 ท่าน)
฿39,000
-ชุดโซฟาสำหรับประกอบพิธี
-จัดที่นั่งสำหรับผู้ร่วมงาน 30 ท่าน
-ช่อดอกไม้ติดหน้าอกสำหรับคู่หมั้น 2 ช่อ
-ดอกไม้ประดับเวที (Flower Stand)
-โลโก้-คู่หมั้นบนเวที
-ชุดยกน้ำชา พร้อมชาจีน
รวมของว่าง หรืออาหาร (สามารถเลือกได้ 1 รายการ)
-อาหารว่าง 2 ชนิด เสิร์ฟพร้อมชา กาแฟ และโอวัลติน สำหรับ 30 ท่าน (กรณีสั่งเพิ่ม คิด 500 บาท/ท่าน)
-ข้าวต้ม (หมู,ปลา หรือไก่) เสิร์ฟพร้อมชา กาแฟ และโอวัลติน สำหรับ 30 ท่าน (กรณีสั่งเพิ่ม คิด 500 บาท/ท่าน)
หมายเหตุ : บัวลอยอี้ สำหรับทานในพิธีหมั้น เจ้าภาพเป็นผู้จัดเตรียม
2.พิธีหมั้นและหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ (สำหรับ 30 ท่าน)
฿45,000
-ชุดตั่งรดน้ำพร้อมอุปกรณ์
-ขันน้ำมนต์ พร้อมที่พรมน้ำมนต์
-แป้งเจิมหน้าผาก สายสิญจน์มงคล และน้ำมนต์
-โต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม้ประดับ
-พวงมาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
-พานพุ่มรองรับน้ำสังข์ 1 คู่
-ดอกไม้ประดับเวที (Flower Stand)
-โลโก้-คู่หมั้นบนเวที
รวมของว่าง หรืออาหาร (สามารถเลือกได้ 1 รายการ)
-อาหารว่าง 2 ชนิด เสิร์ฟพร้อมชา กาแฟ และโอวัลติน สำหรับ 30 ท่าน (กรณีสั่งเพิ่ม คิด 500 บาท/ท่าน)
-ข้าวต้ม (หมู,ปลา หรือไก่) เสิร์ฟพร้อมชา กาแฟ และโอวัลติน สำหรับ 30 ท่าน (กรณีสั่งเพิ่ม คิด 500 บาท/ท่าน)
หมายเหตุ : พานชุดขันหมาก เจ้าภาพเป็นผู้จัดเตรียม
3.พิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหาร (สำหรับพระสงฆ์ 9 รูป)
฿14,000
-อาสนะพระสงฆ์
-โต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม้ประดับ
-ขันน้ำมนต์ พร้อมที่พรมน้ำมนต์
-ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป พร้อมอาหารพระพุทธ
หมายเหตุ : เจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์ และรถรับ-ส่ง พร้อมทั้งผู้นำอาราธนาศีล ดอกไม้ ธูปเทียน และปัจจัย
หมายเหตุ
**ราคาข้างต้น รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
รายละเอียดงานหมั้นฉบับเต็ม
Narai Hotel & Catering Engagement Package.pdf